Domeinnaam aanvragen


Vul het onderstaande formulier zo volledig mogelijk in.

Vergeet niet de extensie van de domeinnaam (.nl, .be, .com, .eu etc.)

Tarief domeinnamen:

 

Extentie Prijs voor enkel registratie
( inclusief email hosting )
Prijs voor enkel registratie

*.nl

35 Euro p/jaar*
10 Euro p/jaar*
*.eu
35 Euro p/jaar*
25 Euro p/jaar*
*.be

50 Euro p/jaar*

35 Euro p/jaar*

*.com

50 Euro p/jaar*

35 Euro p/jaar*

*.net

50 Euro p/jaar*

35 Euro p/jaar*

*.org

50 Euro p/jaar*

35 Euro p/jaar*

*.info
35 Euro p/jaar*

25 Euro p/jaar*

*.co.uk
50 Euro p/jaar*

35 Euro p/jaar*

*.nu

70 Euro p/jaar*

60 Euro p/jaar*


Andere domein extenties zijn natuurlijk ook beschikbaar.
Of als u meer dan 5 domeinnamen wilt laten registreren.

Stuur hiervoor een mail naar dave@impressed.nl

 

Domeinnaam
Gewenste domeinnaam: *
Type registratie: * incl. e-mail
 enkel registratie
e.v.t. 2e domeinnaam:
Type registratie:  incl. e-mail
 enkel registratie
e.v.t. 3e domeinnaam:
Type registratie:  incl. e-mail
 enkel registratie
e.v.t. 4e domeinnaam:
Type registratie:  incl. e-mail
 enkel registratie
e.v.t. 5e domeinnaam:
Type registratie:  incl. e-mail
 enkel registratie

Contactinformatie
Bedrijfsnaam:
Persoonsnaam: *
Straatnaam + nr *
Postcode: *
Woonplaats: *
E-mail: *
Telefoonnummer: *
KvK nummer:


De domeinnaam dient betaald te worden via automatische incasso.
Prijzen zijn exclusief BTW.

Hierbij machtigt u Impressed tot doorlopende automatische incasso van de verschuldigde periodieke bedragen van de door u afgenomen diensten. Deze automatische incasso wordt van kracht met de ondertekening van dit formulier door de ondertekeningsbevoegde.

Ondertekening
Bedrijfsnaam:
Persoonsnaam: *
Rekeninghouder: *
Rekeningnummer: *
Plaats: *
Datum: *
Voor akkoord: * Ja

Dit automatische incasso formulier maakt, na akkoord, deel uit van de overeenkomst(en) tussen u als klant en
Impressed voor de door u als klant afgenomen diensten. Door ondertekening verklaart ondergetekende dat:
- Hij/zij bevoegd is de overeenkomst inzake de aangevraagde diensten namens het bedrijf/de persoon aan te
gaan;
- De door hem/haar vermelde gegevens op dit formulier correct zijn.

* Is een verplicht veld
 
Vul de hierboven weergegeven code in, in het veld ernaast.
Dit is om geautomatiseerde inschrijvingen te voorkomen.